Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Koncepcja stanowiska do badań czujników Halla położeń liniowych i kątowych

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Conception of the stand for testing Hall sensors measuring linear and angular positions

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2020 | Numer: no. 105

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dydaktyczne stanowisko badawcze
  • pomoce dydaktyczne
  • diagnostyka podzespołów pojazdów
  • czujniki Halla
  • czujniki położeń liniowych i kątowych
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono koncepcję stanowiska dydaktycznego do badania czujników położeń liniowych i kątowych, działających na zasadzie efektu Halla. Opisano krótko teoretycznie funkcjonowanie czujników przemieszczeń i położeń liniowych oraz kątowych, szczególną uwagę skupiając na czujnikach Halla. Zamieszczono rozważania dotyczące oczekiwań i funkcji spełnianych przez budowane dydaktyczne stanowiska badawcze. Głównym członem pracy jest przedstawienie opracowanego i zbudowanego stanowiska laboratoryjnego do badania czujników położeń liniowych i kątowych. Zamieszczono założenia projektowe, związane z wymaganiami stawianymi dydaktycznym obiektom badawczym. Opisano projekt stanowiska badawczego, jego realizację oraz własności funkcjonalne. Przedstawiono także i skomentowano przykładowe badania przeprowadzone na wykonanym stanowisku pomiarowym.

EN The work presents the concept of a teaching stand for testing linear and angular position sensors operating on the basis of the Hall effect. Theoretically, the functioning of sensors measuring linear and angular position and displacement has been briefly described, focusing on Hall sensors. Considerations were given regarding expectations and functions fulfilled by the didactic research posts being built.. However, the main part of the work is to present a developed and constructed laboratory stand for testing linear and angular position sensors. Design assumptions related to the requirements for didactic research facilities were included. The design of the test stand, its implementation and functional properties are described. Exemplary tests carried out on the completed test stand were also presented and commented on.

Strony (od-do)

95 - 110

DOI

10.21008/j.1897-0737.2020.105.0008

URL

https://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/ArtSzczegoly.aspx?ArtId=4201

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0