Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Determination of hazardous metal ions in the water with resonant MEMS biosensor frequency shift – concept and preliminary theoretical analysis

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • micro-mechanical sensor
  • hazardous metals
  • resonant frequency shift
  • micro mass-sensor
  • drinking water
Data udostępnienia online

30.06.2020

Strony (od-do)

529 - 537

DOI

10.24425/bpasts.2020.133381

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133381/edition/116537/content/determination-of-hazardous-metal-ions-in-the-water-with-resonant-mems-biosensor-frequency-shift-concept-and-preliminary-theoretical-analysis-rahimi-z-yazdani-j-hatami-h-sumelka-w-baleanu-d-najafi-s?language=en

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

1,385 [Lista 2019]