Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Safety aspects of water supply systems

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • systemy zaopatrzenia w wodę
  • modelowanie sieci wodociągowych
  • systemy IT
  • strefowanie sieci wodociągowych
EN
  • water supply systems
  • modeling of water supply networks
  • IT systems
  • District Metered Area
Abstract

PL Zaopatrzenie w wodę stanowi jedno ze strategicznych zadań w zarządzaniu miastem. Ze względu na kluczową rolę infrastruktury wodociągowej, jej bezpieczeństwo powinno być zawsze uwzględniane przy projektowaniu i eksploatacji. W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody, poprzez wydzielanie stref oraz odpowiednią lokalizację punktów monitoringu. Ze względu na to, że obecnie w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowym powszechnie stosuje się systemy informatyczne, w artykule zwrócono uwagę także na kwestie bezpieczeństwa w tym zakresie.

EN Water supply is an important task in city management. Safety is always included as a design and operation criterion for water supply system. The article presents selected safety aspects of water supply systems. Particular attention was paid to the possibilities of increasing safety of supply by using district meter area and appropriate location of monitoring points. Due to the fact that in recent years IT systems are widely used in the management of a water supply, the article pay attention to security of such tools.

Pages (from - to)

13 - 20

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2020/10/28/nauka_dla_obronnosci_i_srodowiska_tom_1_m.pdf#page=23

Book

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.