Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 1

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Wydawca

Instytut Techniczy Wojsk Lotniczych

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Data opublikowania

2020

Liczba stron

370

ISBN

978-83-61021-90-2

Rozdziały
Analiza termiczna elastycznej powłoki ceramicznej (s. 21-26)
Analiza termiczna sztywnej płyty ceramicznej (s. 27-32)
Propozycja koncepcji modelu systemu eksploatacji pojazdów w bazie lotnictwa taktycznego (s. 33-42)
Model systemu eksploatacji pojazdów – analiza przypadku bazy lotnictwa taktycznego (s. 43-50)
Wpływ grubości warstwy ceramicznej na rozkład temperatury w przegrodzie dwuwarstwowej metal-ceramika (s. 51-62)
Oświetlenie w służbie bezpiecznej przestrzeni publicznej (s. 85-96)
Wojskowy system generacji energii elektrycznej oraz ciepła oparty na technologii zgazowania (s. 111-119)
Analiza systemów zasilania obiektów strategicznych (s. 147-160)
Transoniczny tunel aerodynamiczny w konfiguracji tuby Ludwiega (s. 179-184)
Optymalizacja aeroakustyki śmigła z wykorzystaniem algorytmów genetycznych (s. 185-199)
Ograniczanie emisji cieplnej i akustycznej podczas testów silnika rakietowego w środowisku miejskim (s. 245-256)
Analiza dokładności pomiarowej stanowiska do badań uszczelnień labiryntowych (s. 273-281)
Zastosowanie zagadnień odwrotnych do analizy nagrzewania w procesie obróbki cieplno-chemicznej (s. 283-289)
Badania właściwości metalizowanych dzianin wojskowych dla kamuflażu wielozakresowego (s. 291-303)
Metalizacja dzianin przeznaczonych do wojskowego kamuflażu wielozakresowego (s. 305-321)
Niesprawności instalacji paliwowej i hydrazyny samolotów F-16 Block 52+ - analiza ilościowa (s. 323-330)
Analiza możliwości zwiększenia prędkości jazdy po nawierzchniach gorszej jakości przy zastosowaniu zmiennych parametrów sztywności i tłumienia zawieszenia (s. 331-348)
Konferencja

Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0