Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Jakościowa metoda bowtie dla oceny ryzyka zagrożeń związanych ze zmianami w systemie kolejowym Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Qualitative bowtie method for change-related risk assessment in the European Union railway system

Year of publication

2020

Chapter type

abstract

Publication language

polish | english

Pages (from - to)

171 - 172

Book

XXIV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2020 : księga abstraktów

Presented on

XXIV Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, 25-28.10.2020, Arłamów, Poland