Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

The comparison of main operational indicators for the naturally aspirated and supercharged engines

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Porównanie głównych wskaźników pracy wolnossących i doładowanych silników spalinowych

Year of publication

2015

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2015 | Journal volume: vol. 67 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • internal combustion engines
  • turbocharger
  • indicator
  • downsizing
Abstract

EN Combustion engines are currently the leading source of mechanical energy in the sector of goods and people transport. Indispensable element of engines development is operational indicators rise. These indicators are direct criteria of comparison and they allow assessment of specific power level of each construction. It can be observed, that in the era of charge exchange systems the naturally aspirated engines are still available in common application. In the paper the main indicators and specific parameters for newest engines have been compared; the engines design has been described as well and classified by their application.

PL Silniki spalinowe są obecnie głównym źródłem energii mechanicznej w sektorze trans-portu towarów i osób. Nieodzownym elementem ich rozwoju jest zwiększanie wskaźników pracy. Parametry te są bezpośrednim kryterium porównawczym oraz umożliwiają ocenę stopnia wysilenia poszczególnych konstrukcji. W dobie powszechnego zastosowania sys-temów doładowania, wciąż są dostępne silniki wolnossące, lecz ich udział w rynku ciągle się zmniejsza. Celem artykułu jest zestawienie wskaźników pracy oraz opis najnowszych wolnossących i doładowanych silników spalinowych, które sklasyfikowano według ich zastosowania. Przedstawiono przykłady konstrukcji nowoczesnych, doładowanych silników o zapłonie samoczynnym oraz coraz bardziej rozwijający się rynek doładowanych silników o za-płonie iskrowym. Silniki takie porównano z konstrukcjami niedoładowanymi.

Pages (from - to)

5 - 15

DOI

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.01

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.