Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Badania tłumienia sygnałów radarowych wybranych metalizowanych wyrobów tekstylnych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Investigations of radar signal attenuation of selected metallized textile products

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • tłumienie sygnału radarowego
  • matalizacja
  • wyrób tekstylny
EN
  • radar signal attenuation
  • metallization
  • textile product
Abstract

PL W artykule przedstawiono uzasadnienie użycia do kamuflażu wojskowego tkanin z metalizowanymi powłokami. Scharakteryzowano wybrane materiały tekstylne, używane jako nośniki powłoki metalizacyjnej. Przedstawiono bazę laboratoryjną do badania tłumienia fali elektromagnetycznej przez wyroby przeznaczone do kamuflażu, wojskowego. Najważniejszym jej elementem jest komora bezechowa i zestaw urządzeń do badania tłumienia fali elektromagnetycznej. Opisano metodykę badań próbek dzianin z nałożonymi powłokami metalowymi. Zamieszczono wyniki badań tłumienia fali w zakresie promieniowania radarowego w postaci zestawu uzyskanych wartości tłumienia oraz wykresów tłumienia dla wybranych przypadków dzianin i powłok metalowych. Najwyższą wartość tłumienia fali elektromagnetycznej dla rozpatrywanych dzianin uzyskano dla powłoki niklowej, a najniższą – dla powłoki aluminiowej.

EN The article presents the justification for the use of fabrics with metallized coatings for military camouflage. Selected textile materials used as metallization coating carriers were characterized. The laboratory base for investigations of electromagnetic wave attenuation by products intended for military camouflage was presented. Its most important element is an anechoic chamber and a set of devices for testing electromagnetic wave attenuation. The methodology of testing samples from knitted fabrics with applied metal coatings was described. The results of wave attenuation tests in the scope of radar radiation are presented in the form of a set of obtained attenuation values and attenuation diagrams for selected cases of knitted fabrics and metal coatings. The highest value of electromagnetic wave attenuation for the knitted fabrics under consideration was obtained for the nickel coating, and the lowest – for the aluminum coating.

Pages (from - to)

297 - 315

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2020/10/28/nauka_dla_obronnosci_i_srodowiska_tom_2_m.pdf#page=305

Book

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.