Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 2

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Data opublikowania

2020

Liczba stron

356

ISBN

978-83-61021-90-2

Rozdziały
Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę (s. 13-20)
Wybór systemów technicznego wyposażenia infrastruktury lotniskowej jako problem wielkokryterialny (s. 135-147)
Badanie predyspozycji kandydatów do zawodu pilota wojskowego w lotnictwie Sił Zbrojnych RP (s. 283-295)
Badania tłumienia sygnałów radarowych wybranych metalizowanych wyrobów tekstylnych (s. 297-315)
Analiza porównawcza liczby niesprawności samolotów F-16 block 52+ w latach 2016–2017 (s. 317-324)
Weryfikacja wybranych modeli lepkości krwi
Konferencja

Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20