Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Increasing in efficiency of use of natural gas into the supply of electricity and heat large building on the example of the Department of Chemistry at Poznan University of Technology

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Title variant

PL Zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w zasilaniu w energię elektryczną i ciepło dużych obiektów na przykładzie budynku Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • cogeneration
  • distributed energy production
PL
  • kogeneracja
  • rozproszone wytwarzanie energii
Abstract

EN The article presents the results of the technical and economic use of cogeneration technologies designed to increase the efficiency of use of natural gas to produce electricity and heat for the needs of large objects. The arrangement shown is part of the distributed generation of electricity and heat. As a supplement can be used such systems as ORC systems, heat pumps, solar collectors and photovoltaic cells. The object of study is a building of the Faculty of Chemical Technology, located on the campus of Poznan University of Technology. The economic analysis was conducted by comparing the costs of operating the abovementioned devices with traditional methods of energy supply.

PL W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania technologii wysokosprawnej kogeneracji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby dużych obiektów. Przedstawiony układ jest jednym z elementów rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Jako uzupełnienie można wymienić takie układy jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne. Obiektem zaopatrywanym w energię jest budynek Wydziału Technologii Chemicznej znajdujący się na terenie Politechniki Poznańskiej. Analiza ekonomiczna przeprowadzono na podstawie porównania kosztów eksploatacyjnych wyżej wymienionych urządzeń z tradycyjnymi metodami dostarczania energii.

Pages (from - to)

5 - 12

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.01

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

6

Ministry points / journal in years 2017-2021

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.