Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zaangażowanie pracowników jako predyktor bezpiecznych zachowań w organizacji

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Employee participation as a predicate of safe behaviours in an organisation

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

137 - 146

URL

https://www.wydawnictwo-silvarerum.pl/prawo/bezpieczenstwo-xxi-wieku-szanse-zagrozenia-perspektywy-aspekty-bezpieczenstwa-pracy/

Book

Bezpieczeństwo XXI Wieku Szanse – Zagrożenia – Perspektywy – Aspekty bezpieczeństwa pracy

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.