Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Determination of maximum torque during carpentry waste comminution

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Wood Research

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 65 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • cutting forces
  • wood chipper
  • MDF board
  • OSB board
  • chipboard
  • carpentry waste
  • comminuting mill
Strony (od-do)

771 - 784

DOI

10.37763/wr.1336-4561/65.5.771784

URL

http://www.woodresearch.sk/wr/202005/08.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

0,688 [Lista 2019]