Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Audit of Passenger Information Signs on Poznań Główny Railway Station

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • information system
  • compliance
  • railway infrastructure
Strony (od-do)

850 - 854

Książka

Proceedings of the 24rd International Scientific Conference : Transport Means 2020

Zaprezentowany na

Transport Means 2020 : 24rd International Scientyfic Conference, 30.09.2020 - 02.10.2020, Kaunas, Lithuania

Punktacja MNiSW / rozdział

5