Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Application of Wavelet Transform to Damage Identification in the Steel Structure Elements

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika
[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 22

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • wavelet transform
  • construction diagnostics
  • non-destructive testing
  • acoustic emission method
Strony (od-do)

8198-1 - 8198-12

DOI

10.3390/app10228198

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/10/22/8198/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

70,0

Impact Factor

2,679