Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Composite and Surface Functionalization of Ultrafine-Grained Ti23Zr25Nb Alloy for Medical Applications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 22

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Ti alloys
  • 45S5 Bioglass
  • metal matrix composites
  • electrochemical deposition
  • cell proliferation
Data udostępnienia online

20.11.2020

Strony (od-do)

5252-1 - 5252-18

DOI

10.3390/ma13225252

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/22/5252

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,623