Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Wyniki badań subiektywnych oddawania barw lamp z diodami świecącymi

Authors

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Subjective research of colour rendering lamps with light emitting diodes

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wskaźnik oddawania barw
  • diody świecące
  • badania subiektywne
Abstract

PL W artykule opisano wyniki badań laboratoryjnych, które polegały na obserwacji próbek barwnych oświetlanych lampami stosowanymi zazwyczaj we wnętrzach mieszkalnych oraz pomieszczeniach biurowych. Celem badań była subiektywna ocena oddawania barw lamp diodowych w porównaniu z oddawaniem barw występującym przy zastosowaniu żarówek i świetlówek. Wyniki badań przeprowadzone na grupie 10 obserwatorów porównano z wartościami wskaźników oddawania barw ocenianych lamp. Przedstawiono sposób projektowania stanowiska badawczego oraz kryterium doboru próbek barwnych i źródeł światła.

EN The article describes the results of laboratory tests. The research involves the observation of colourful samples illuminated with lamps used in lighting design. The aim of the study was the subjective evaluation and comparison of the colour rendering by LED lamps, light bulbs and fluorescent lamps. The results for the group of 10 observers were compared with the values of the colour rendering indexes (CRI) of tested lamps. The design of the laboratory position was presented, including technical conditions and criteria for the selection of colourful samples and light sources

Pages (from - to)

123 - 131

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0011

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.