Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza systemów zasilania obiektów strategicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Analysis of power supply systems for strategic objects

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wysokosprawna kogeneracja
  • ogniwa fotowoltaiczne
  • LNG
  • przemysł obronny
  • obiekty strategiczne
EN
  • high-efficiency cogeneration
  • photovoltaic cells
  • LNG
Abstract

PL W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną metod zasilania w energię elektryczną oraz cieplną zakładów przemysłu obronnego. Analizowane systemy mają na celu zapewnienie niezależności energetycznej zakładu w sytuacjach kryzysowych. Prace zostały skupione na układach kogeneracyjnych, zasilanych paliwem gazowym oraz ciekłym. W analizie przyjęto aktualne ceny energii elektrycznej, cieplnej oraz paliwa. Przeprowadzono symulację przepływu finansowego dla przedstawionych wariantów w przedziale 20 lat.

EN The article presents a technical and economic analysis of the methods of supplying electricity and heat to the hypothetical industrial plant in Poland. The analyzed systems were used to ensuring the energetic independence of the plant in crisis situations. The works were focused on cogeneration systems powered by gaseous and liquid fuels. The current prices of electricity, heat and fuel were used in the analysis. Financial flow simulation was carried out for the presented variants in the period of 20 years.

Pages (from - to)

147 - 160

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2020/10/28/nauka_dla_obronnosci_i_srodowiska_tom_1_m.pdf#page=157

Book

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.