Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Porównanie metod pomiaru kątowego rozkładu indukcyjności pasma w silniku reluktancyjnym przełączalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Comparison of different methods for measuring angled distribution of band inductivity in a switched reluctance motor

Year of publication

2020

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2020 | Journal number: no. 102

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • silnik reluktancyjny przełączalny
  • obwodowy model matema-tyczny
  • identyfikacja parametrów
  • rozkład kątowy indukcyjności
  • metodyka pomiarowa
Abstract

PL W artykule porównano dwie metody identyfikacji rozkładu kątowego indukcyjności pasma w silniku reluktancyjnym przełączalnym. Funkcja reprezentująca profil indukcyjności w zależności od kąta obrotu wału stanowi istotny składnik obwodowego modelu matematycznego silnika przekładając się na późniejszą zbieżność wyników badań symulacyjnych – w tym ewaluacji sterowania w napędzie – z eksperymentem. Publikacja opisuje metodykę postępowania przy agregacji danych pomiarowych z wykorzystaniem szczególnych właściwości stanowiska laboratoryjnego. Przedstawiono zastosowane urządzenia pomiarowe, wyniki pośrednie oraz uzyskane rezultaty. Wyznaczone rozkłady indukcyjności poddano analizie pod kątem jakości aproksymacji funkcją kosinus. Artykuł podsumowano i przedstawiono wizję dalszych badań z uwzględnieniem uzyskanych wyników.

EN The article compares two methods of identifying the angular distribution of band inductance in a switched reluctance motor. As the function representing the inductance profile depending on the shaft rotation angle is an important component of the mathematical model of the motor, this identification proces is the essence of motor modeling. Moreover, proper set of phase inductance profile results in convergence of the simulation and experimental tests including evaluation of control algorithms of motor drive. The publication describes the methodology of using the special features of the laboratory stand. The measuring devices used, electrical circuits scheme then intermediate and final results are presented. The inductance distributions obtained were analyzed in terms of their impact on the generated electromagnetic torque obtained by running the simulation model. The article is summarized and the vision of further research is presented, taking into account the obtained results.

Pages (from - to)

17 - 31

DOI

10.21008/j.1897-0737.2020.102.0002

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/spisTresci.aspx?czasId=2042

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

Ministry points / journal in years 2017-2021

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.