Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Zastosowanie analizy morfologicznej Zwicky'ego w projektowaniu ergonomicznym urządzeń wspomagających aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Application of Zwicky morphological analysis in ergonomic design of devices assisting the sport activity of people with disabilities

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: nr 78

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • projektowanie ergonomiczne
  • heurystyka ergonomiczna
  • gerontechnika
EN
  • ergonomic design
  • gerontechnology
  • ergonomics for people with disabilities
Abstract

PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania analizy morfologicznej Zwicky’ego w projektowaniu ergonomicznym urządzeń wspomagających aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami. Dla przykładu przenalizowano wózki biegowe do maratonów, które w większości cechuje bardzo podobna forma. Dla wybranych alternatyw w ramach atrybutów przeanalizowano ich zalety i wady, co w kontekście projektowania ergonomicznego umożliwia odrzucenie nieakceptowanych rozwiązań. W analizowanym przykładzie, jako atrybuty istotne uznano następujące kategorie: Liczbę kół (Ai), Pozycję na siedzisku (Bj), Kierunek ustawienia pasażera wózka (Ck), Uchwyt na część ciała (Dl), Skrętność kół (Ei), Przenoszenie siły poprzez określoną część ciała (Fm). Ostatecznie wykazano, że nawet przy niewielkim wysiłku dla szeregu rozwiązań funkcjonujących niezmiennie można znaleźć ciekawe alternatywy.

EN The article presents the possibility of using Zwicky’s morphological analysis in the ergonomic design of devices supporting sports activity of people with disabilities. As an example, running trolleys for marathons were analyzed, which in most cases have a very similar form. The advantages and disadvantages of the selected attributes have been analyzed for the selected alternatives, which in the context of ergonomic design makes it possible to reject an unacceptable solutions. In the analyzed example, the following categories were considered to be relevant attributes: Number of wheels (Ai), Position on the seat (Bj), Direction of the passenger’s wheelchair position (Ck), Handle body part (Dl), Wheel steering (Ei), Power transmission through a specific part of the body (Fm). Finally, it was shown that even with a small effort for a number of solutions functioning invariably, interesting alternatives can be found.

Pages (from - to)

7 - 17

DOI

10.21008/j.0239-9415.2018.078.01

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.