Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Effect of rheological properties of aqueous solution of Na-CMC on spray angle for conical pressure-swirl atomizers

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 23

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • atomization
  • spray angle
  • construction of atomizer
  • sodium carboxymethylcellulose
  • rheology
Data udostępnienia online

30.11.2020

Strony (od-do)

6309-1 - 6309-14

DOI

10.3390/en13236309

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6309

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,004