Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Dynamic Transmit Profile Selection in Dense Wireless Networks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Sensors

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • adaptive transmission
  • brain-inspired communications
  • dense wireless network
  • energy consumption
Strony (od-do)

134-1 - 134-14

DOI

10.3390/s21010134

URL

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/1/134

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Impact Factor

3,576 [Lista 2020]