Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Auxetic Damping Systems for Blast Vulnerable Structures

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • blast gate
  • steel door
  • shock
  • impact
  • auxetic material
  • damping systems
  • reaction forces
  • ConWep
  • Abaqus
Data udostępnienia online

23.01.2021

Strony (od-do)

71-1 - 71-23

DOI

10.1007/978-1-4614-8968-9_71-1

URL

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-8968-9_71-1#DOI

Książka

Handbook of Damage Mechanics : Nano to Macro Scale for Materials and Structures

Punktacja MNiSW / rozdział

20