Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza numeryczna i wyniki badań przęseł mostu drogowego o podwójnie zespolonych stalowo-betonowych dźwigarach głównych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2020

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Book

Konstrukcje zespolone : XII konferencja naukowa

Presented on

XII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone, 26-27.11.2020, Zielona Góra, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.