Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Depth Map Refinement for Immersive Video

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

IEEE Access

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • depth map refinement
  • immersive video
  • virtual navigation
  • multiview stereo
  • inter-viewconsistency
Strony (od-do)

10778 - 10788

DOI

10.1109/ACCESS.2021.3050554

URL

https://ieeexplore.ieee.org/document/9319165

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

3,745 [Lista 2019]