Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Designing of Dynamic Spectrum Shifting in Terms of Non-Local Space-Fractional Mechanics

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • discrete model
  • continuum non-local model
  • fractional calculus
  • fractional mechanics
Data udostępnienia online

19.01.2020

Strony (od-do)

506-1 - 506-12

DOI

10.3390/en14020506

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/506

Uwagi

Article Number: 506

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]