Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Simulation tests of a VCR engine as a propulsion unit in rail vehicles

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ DW ] applied doctorate phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

PL Badania symulacyjne silnika VCR jako jednostki napędowej w pojazdach szynowych

Year of publication

2020

Published in

Pojazdy Szynowe

Journal year: 2020 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Abstract

EN The paper presents the possibility of using a VCR engine as a driving unit of a generating set in rail vehicles. Thermodynamic analyzes of the engine were also performed. For the purposes of the research, the piston path was generated in the dynamic simulation in Solidworks to study the processes occurring during the combustion process. This path was used to simulate the AVL Fire program for the same initial conditions. Different variants of the engine cam control with the same compression ratio were compared. The article analyzed the moment and the period of time that the piston remains in the Upper Dead Center (TDC).

PL W ramach pracy przedstawiono możliwość zastosowania silnika VCR jako jednostki napędowej zespołu prądotwórczego w pojazdach szynowych. Dokonano również analiz termodynamicznych silnika. Na potrzeby badań wygenerowano drogę tłoka w symulacji dynamicznej w programie Solidworks do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Droga ta została wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównane zostały różne warianty wysterowania krzywki silnika przy jednakowym stopniu sprężania. W rozpatrywanym artykule analizowano moment oraz okres czasu jaki tłok pozostaje w Górnym Martwym Położeniu (GMP).

Pages (from - to)

33 - 44

URL

http://www.tabor.com.pl/pojazdy-szynowe-4-2020/

Ministry points / journal

5

Ministry points / journal in years 2017-2021

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.