Processing may take a few seconds...

Book


Title

Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Difin

Publisher name from the MNiSW list

Difin

Date of publication

2020

Number of pages

110

ISBN

978-83-8085-472-7

Total point value of MNiSW of monograph

100.0