Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw – wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie
  • ryzyko
  • kooperencja przedsiębiorstw
Pages (from - to)

74 - 86

Book

Zarządzanie finansami. Analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.