Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola decydenta oraz utylitarność wybranych metod wielkoryterialnych przy wyborze lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

148 - 164

Book

Wybrane problemy naukowe budownictwa : 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Presented on

65 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 15-20.09.2019, Krynica Zdrój, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.