Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Elementy oceny instytucji publicznej przez pryzmat celów organizacji

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Evaluation of a public institution in view of the organization’s objectives

Year of publication

2020

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2020 | Journal number: nr 81

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • cele strategiczne
  • instytucja publiczna
  • system oceny
  • business intelligence
EN
  • strategic objectives
  • public institution
  • evaluation system
  • business intelligence
Abstract

PL Ocena efektywności procesów wpisuje się w nurt funkcjonowania współczesnych instytucji publicznych. Praktyka wykazuje, że analiza procesów biznesowych i ich optymalizowanie wpływają na efektywność działania całej instytucji. Celem pracy jest przedstawienie metodyki oceny funkcjonowania organizacji. W artykule zaprezentowano istotne aspekty oceny komórek biznesowych. Analizie poddano jeden z obszarów systemu oceny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu wykorzystano metodę studium przypadku. Na podstawie uzyskanych wyników badań zaproponowano budowę hurtowni danych z jednoczesnym wdrożeniem metody business intelligence.

EN The assessment of process effectiveness is in line with the functioning of contemporary public institutions. Practice shows that the analysis of business processes and their optimization affect the efficiency of operation of the entire institution. The aim of the work is to present the methodology for the evaluation of the organization's functioning. The article presents important aspects of business unit assessment. The analysis covers one of the areas of the Social Insurance Institution's assessment system. For this purpose, the case study method was used. Based on the obtained research results, a data warehouse was proposed with the simultaneous implementation of the business intelligence method.

Pages (from - to)

35 - 45

DOI

10.21008/j.0239-9415.2020.081.03

URL

http://zeszyty.fem.put.poznan.pl

Copyrights to the institution

Politechnika Poznańska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.