Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Advanced Manufacturing Processes II : Selected Papers from the 2nd Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (InterPartner-2020), September 8-11, 2020, Odessa, Ukraine

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2021

Liczba stron

856

ISBN

978-3-030-68013-8

eISBN

978-3-030-68014-5

DOI

10.1007/978-3-030-68014-5

URL

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-68014-5?page=2#about

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Mechanical Engineering

Rozdziały
Intelligent Predictive Decision Support System for the Maintenance Service Provider (s. 3-13)
Readiness to Use Augmented Reality Solutions in Small and Medium Enterprises in Poland: A Survey (s. 14-23)
Ecological Activities of Manufacturing Companies in the Use and Recycling of Products (s. 33-41)
Application of the RFID Technology at a Production and Assembly Line (s. 42-51)
Determination of the Production Frequency and Batch Size for the Manufacturing Process (s. 72-82)
Improvement of the Polyurethane Foam Molding by the DoE Method: Case Study (s. 311-321)
Environmental Impact of Additive Manufacturing for Individual Supplies (s. 384-393)
Optical Inspection Software for a Selected Product on the Smart Factory Production Line (s. 785-796)
Compilation of the Best Practices for Auditing the Sustainable Development of Organizations (s. 833-842)
Konferencja

2nd Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (InterPartner-2020), 8-11.09.2020, Odessa, Ukraine

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0