Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Intelligent Predictive Decision Support System for the Maintenance Service Provider

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

05.02.2021

Strony (od-do)

3 - 13

URL

https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5

Książka

Advanced Manufacturing Processes II : Selected Papers from the 2nd Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (InterPartner-2020), September 8-11, 2020, Odessa, Ukraine

Zaprezentowany na

2nd Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (InterPartner-2020), 8-11.09.2020, Odessa, Ukraine

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0