Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Investigations of Exhaust Emissions from a Combustion Engine under Simulated Actual Operating Conditions in Real Driving Emissions Test

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • exhaust emissions
  • passenger cars
  • Real Driving Emissions
Strony (od-do)

935-1 - 935-20

DOI

10.3390/en14040935

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/935/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]