Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane systemy ochrony technicznej dla stacji elektroenergetycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Selected technical protection systems for electrical power stations

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2020 | Numer: no. 105

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • systemy ochrony technicznej
  • stacja elektroenergetyczna
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono specyfikacje poszczególnych elementów systemów ochrony technicznej będących zabezpieczeniami stacji elektroenergetycznej, a także zaproponowano koncepcję systemu zabezpieczeń. Opisano również sposoby integracji realizowanych systemów na stacjach elektroenergetycznych. Przedstawiono skrótowo metodologię doboru podstawowych parametrów niezbędnych do użytkowania systemów.

EN The paper presents specifications of individual elements of technical protection systems that are power station protections, and also proposes a concept of a security system. Methods of integration of implemented systems at power stations were also described. The methodology for selecting the basic parameters necessary to use the systems is briefly presented.

Strony (od-do)

61 - 73

DOI

10.21008/j.1897-0737.2020.105.0006

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0