Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ionogels Obtained by Thiol-Ene Photopolymerization—Physicochemical Characterization and Application in Electrochemical Capacitors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Molecules

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 26 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • gel polymer electrolytes
  • electrochemical capacitor
  • ionogels
  • thiol-ene photopolymerization
  • mechanical properties
Data udostępnienia online

02.02.2021 (Data domniemana)

Strony (od-do)

758-1 - 758-13

DOI

10.3390/molecules26030758

URL

https://www.mdpi.com/1420-3049/26/3/758

Uwagi

Article number: 758

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,267 [Lista 2019]