Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Analiza porównawcza możliwości systemów SCADA w wersji off-line i on-line na przykładzie turbiny wiatrowej TACKE TW600

Authors

Title variant

EN Comparative analysis of offline and online version of SCADA systems based on TACKE TW600 wind turbine

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 74

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • SCADA
  • TACKE TW600
  • turbina wiatrowa
  • VISUPROfessional
Abstract

PL W artykule wykonano analizę porównawczą dwóch rozwiązań systemu SCADA, jakie mogą mieć zastosowanie dla turbin wiatrowych. Analizowanym rozwiązaniem w wersji off-line jest oprogramowanie VISUPROfessional firmy GE Wind Energy dedykowane dla elektrowni produkcji TACKE i GE. Rozwiązaniem typu on-line jest system oferowany jako gotowy produkt przez firmę Wind-Service.com Sp. z o.o. Należy podkreślić, że w pracach związanych z jego tworzeniem brali udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci Politechniki Opolskiej. W artykule dokonano analizy porównawczej obu rozwiązań z punktu widzenia ich zalet ale także ograniczeń, aspektów związanych bezpośrednio z ich eksploatacją ale przede wszystkim zwracając szczególną uwagę na wymierne korzyści z ich praktycznego zastosowania dla firm serwisujących inwestycje wiatrowe, a także zwiększenie korzyści ekonomicznych dla właścicieli i potencjalnych inwestorów elektrowni wiatrowych.

EN Due to the large number of investments in wind power in recent years in Poland, the solutions of SCADA systems introduced in the article play an increasingly important role in this sector. Generally, from the point of view of available solutions, SCADA systems which can be used to diagnose the state of operation, and support the decision making and control of wind power plants can be divided into two solutions, off-line and on-line. This paper made a comparative analysis of the two solutions that may be applicable for wind turbines of the type Tacke TW600. The paper presents a comparative analysis of the two solutions of SCADA systems from the point of view of their benefits but also limitations directly related to aspects of their operation but also paying particular attention to the tangible benefits of their practical application to companies servicing wind investment and increase economic benefits for owners and potential investors of wind power.

Pages (from - to)

219 - 226

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.