Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Static anti-windup compensator based on BMI optimisation for discrete-time systems with cut-off constraints

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 69 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • anti-windup compensation
  • bilinear matrix inequalities
  • cut-off constraint
Strony (od-do)

e135837-1 - e135837-8

DOI

10.24425/bpasts.2021.135837

URL

https://journals.pan.pl/dlibra/publication/135837/edition/118759/content

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

1,385 [Lista 2019]