Processing may take a few seconds...

Article


Title

Strategies in welcoming and adjusting international students to the university and local society. Approach from Polish and American universities

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dział Współpracy Międzynarodowej, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Strategie związane z powitaniem studentów zagranicznych i ich adaptacją na terenie uniwersytetu i wśród społeczności lokalnej na przykładzie uczelni z Polski i USA

Year of publication

2020

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2020 | Journal number: nr 81

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Keywords
EN
  • international students
  • international education
  • cultural adjustment
  • adaptability strategies
PL
  • studenci zagraniczni
  • edukacja międzynarodowa
  • przystosowanie kulturowe
  • strategie przystosowawcze
Abstract

EN In the growing globalization in the sector of higher education, every school must have a clearly defined strategy on how to recruit and retain international students. Many times these strategies vary among the regions and countries where the students are from, some students need a more personal approach, whereas others prefer a less engaged process. For some students moving to another country or even continent can be a very stressful experience. International students not only have to face a new academic rigor but also many times a new society and culture. The universities that make international students feel welcome contribute greatly to their academic success. International students who have support from a dedicated service can easily immerse into the local society and adapt rapidly. The universities constantly need to work on new strategies that allow students to adapt to the academic environment and familiarize them with administrative procedures and campus life. Access to a committed service that caters to the needs of international students proves that such an engaging approach leads to satisfactory results in students’ success to adapt to a new school and new community. The article analyses best practices, such as orientation specifically targeted at international students, high-quality students’ services, and a successful university Buddy program. Such approaches prove to facilitate the most effective results. The analysis demonstrates that international students adapt better to academic structures and requirements as a consequence of engagement with the offered services. Such strategies allow international students to make the best of their internationalization experience.

PL W obliczu postępującej globalizacji w sektorze szkolnictwa wyższego każda uczelnia musi mieć jasno określoną strategię pozyskiwania i utrzymania studentów zagranicznych. Bardzo często te strategie są różne w zależności od regionu i kraju, z którego pochodzą studenci. Niektórzy studenci potrzebują bardziej osobistego traktowania, podczas gdy inni wolą mniej zaangażowane podejście. Dla części z nich przeprowadzka do innego kraju lub nawet na inny kontynent może być bardzo stresującym doświadczeniem. Studenci zagraniczni muszą nie tylko skonfrontować się z nowym akademickim rygorem, ale również w wielu wypadkach z nowym otoczeniem i kulturą. Uniwersytety, w których studenci zagraniczni czują się mile widziani, znacznie przyczyniają się do ich sukcesu akademickiego. Studenci zagraniczni korzystający ze wsparcia w postaci usług przeznaczonych specjalnie dla nich mogą łatwiej dostosować się do lokalnej społeczności. Uniwersytety muszą stale pracować nad strategiami ułatwiającymi studentom przystosowanie do środowiska uniwersyteckiego i zapoznanie z procedurami administracyjnymi oraz życiem studenckim. Dostęp do odpowiednich usług, które zaspokajają potrzeby zagranicznych studentów, świadczy o tym, że takie zaangażowane podejście prowadzi do zadowalających rezultatów i ułatwia adaptację do nowej uczelni i nowej społeczności. W artykule przeprowadzono analizę najlepszych praktyk, takich jak dni adaptacyjne dla studentów zagranicznych, wysokiej jakości usługi na rzecz studentów i skuteczny program wsparcia ze strony lokalnych studentów (tzw. „Buddy program”). Takie podejście zapewnia najlepsze wyniki. Analiza pokazuje, że studenci zagraniczni lepiej adaptują się do struktur i wymagań akademickich w wyniku aktywnego korzystania z oferowanych usług. Taka strategia pozwala studentom zagranicznym jak najlepiej wykorzystać doświadczenia w zakresie internacjonalizacji.

Pages (from - to)

217 - 232

DOI

10.21008/j.0239-9415.2020.081.14

URL

http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/STRATEGIES-IN-WELCOMING-AND-ADJUSTING-INTERNATIONAL-STUDENTS-TO-THE-UNIVERSITY-AND,132571,0,1.html

Copyrights to the institution

Politechnika Poznańska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0