Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Laboratoryjne badania autonomicznego systemu fotowoltaicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Laboratory studies autonomic photovoltaic system

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • system fotowoltaiczny
  • fotowoltaiczne systemy autonomiczne
  • magazyny energii
  • ogniwo PV
Abstract

PL W pracy autorzy podjęli próbę zrealizowania eksperymentów dydaktycznych uzupełniających wiedzę teoretyczną na temat budowy i zasad funkcjonowania systemów fotowoltaicznych typu „off-grid”. Opisywany zestaw laboratoryjny daje możliwości przeanalizowania pracy fotowoltaicznych systemów autonomicznych niewielkich rozmiarów, odpowiadających systemom rozbudowanym spotykanym w rzeczywistości. Systemy te są szczególnie popularne w Polsce, stąd potrzeba pogłębiania wiedzy na ich temat. W artykule szczególną uwagę zwrócono na współpracę elementów fotowoltaicznych z magazynami energii (kondensatorami i akumulatorami) i odbiornikami z wykorzystaniem regulatorów ładowania (szeregowego i bocznikowego) oraz modułu zabezpieczającego magazyny energii przed rozładowaniem. Przegląd rozwiązań uzupełniono przykładowymi zadaniami pomiarowymi i wynikami doświadczeń testowanego stanowiska laboratoryjnego.

EN In this paper the authors have attempted to carry out educational experiments complement the theoretical knowledge about the structure and functioning of photovoltaic systems "off-grid". Described laboratory kit gives the opportunity to analyze work of autonomous photovoltaic small size systems, the corresponding extended systems encountered in reality. The article drew particular attention to cooperation photovoltaic elements with energy storages having security module before unloading and receivers using charge controller (serial and shunt). Overview of solutions, supplemented by sample measuring tasks and results of laboratory experiments.

Pages (from - to)

299 - 308

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.