Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dependencies between Demographic Urbanization and the Agglomeration Road Traffic Volumes: Evidence from Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Land

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

06.01.2021

Strony (od-do)

47-1 - 47-22

DOI

10.3390/land10010047

URL

https://www.mdpi.com/2073-445X/10/1/47

Uwagi

Article Number: 47

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

2,429 [Lista 2019]