Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

DEAP Actuator Composed of a Soft Pneumatic Spring Bias with Pressure Signal Sensing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

21.02.2021

Strony (od-do)

1189-1 - 1189-14

DOI

10.3390/en14041189

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/1189

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]