Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Assessment of Concentration of Mineral Oil in Synthetic Ester Based on the Density of the Mixture and the Capacitance of the Capacitor Immersed in It

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1839-1 - 1839-12

DOI

10.3390/en14071839

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1839

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]