Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analysis of Harmful Exhaust Gas Concentrations in Cloud behind a Vehicle with a Spark Ignition Engine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • remote sensing system
  • car emission
  • teledetection
  • combustion engines
Strony (od-do)

1769-1 - 1769-16

DOI

10.3390/en14061769

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/6/1769/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]