Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Agile/Flexible and Lean Management in Ready-Mix Concrete Delivery

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Archives of Civil Engineering

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 67 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Agile/Flexible
  • Lean
  • highway construction
  • simulation. RMC delivery
  • real time management
Strony (od-do)

689 - 709

DOI

10.24425/ace.2021.136497

URL

https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136497/edition/119605/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

100,0