Processing may take a few seconds...

Article


Title

Impact of Choosing the Engine Operating Points on the Exhaust System Temperature on an Engine Dynamometer

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Wpływ punktów pracy benzynowego silnika spalinowego na temperaturę gazów wylotowych

Year of publication

2019

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 71 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • exhaust temperature
  • combustion engines
  • aftertreatment systems
PL
  • temperatura gazów wylotowych
  • silniki spalinowe
  • oczyszczanie spalin
Abstract

EN The constructions of today's of internal combustion engines used in PC category vehicles require the use of exhaust gas aftertreatment systems in order to meet the emission standards. The oxidation or reduction reaction processes of toxic compounds in the system is directly related to the temperature of the medium and determines the operating efficiency. The temperature value is of particular importance in the spark-ignition engine, in which the variations due to the quantitative regulation of the fuel-air mixture are greater. The temperatures obtained may be low especially in urban conditions, due to road congestion, in which the engine operates at idle generating exhaust gas at low temperature. The article presents exhaust system temperature tests of a modem SI engine depending on the operating point in a simulated real drive cycle through the Poznań agglomeration, previously recorded during tests in accordance with the RDE procedure. The temperature measurement was carried out upstream and downstream of the catalytic converter, as well as at the location corresponding to the end point of the vehicle exhaust system. The obtained results have been compared to maximum temperature of exhaust sample for PEMS analyzers.

PL Konstrukcje dzisiejszych silników spalinowych stosowanych w samochodach kategorii PC wymagają zastosowania układów oczyszczania spalin w celu spełnienia norm ich emisji. Procesy reakcji utleniania lub redukcji toksycznych związków w układzie wylotowym są bezpośrednio związane z jego temperaturą i determinują możliwość ich realizacji. Wartość temperatury spalin ma szczególne znaczenie w silniku o zapłonie iskrowym, w którym zmiany wynikające z ilościowej regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej są większe niż w silniku Diesla. Uzyskana temperatura układów oczyszczania spalin może być zbyt niska, szczególnie w warunkach miejskich, z powodu kongestii, w których silnik pracuje na biegu jałowym, bądź jest wyłączany przez system start-stop. W artykule przedstawiono badania temperatury układu wylotowego nowoczesnego silnika SI w zależności od punktu pracy w symulowanym rzeczywistym cyklu jazdy przez aglomerację poznańską, uprzednio zarejestrowanym podczas badań zgodnie z procedurą RDE. Pomiary temperatury przeprowadzono przed i za reaktorem katalitycznym, a także w miejscu odpowiadającym punktowi końcowemu układu wydechowego pojazdu. Uzyskane wyniki porównano z maksymalną temperaturą próbki spalin dla stosowanych analizatorów PEMS.

Pages (from - to)

25 - 32

DOI

10.21008/j.2449-920X.2019.71.2.03

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.