Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A study on using data clustering for feature extraction to improve the quality of classification

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Knowledge and Information Systems

Rocznik: 2021 | Tom: in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • clustering
  • feature extraction
  • classification
Data udostępnienia online

04.05.2021

DOI

10.1007/s10115-021-01572-6

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10115-021-01572-6

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe - umowa transformacyjna

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

2,936 [Lista 2019]