Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Recent tendencies in waste-based aggregates in concrete production

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Civil and Environmental Engineering Reports

Rocznik: 2021 | Numer: nr 31 (2)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • concrete aggregate
  • recycled aggregate
  • manufactured aggregate
  • alternative aggregate
  • concrete
  • aggregate
Strony (od-do)

43 - 62

DOI

10.2478/ceer-2021-0019

URL

https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=215588

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0