Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of Selective Induction Heating for Improvement of Mechanical Properties of Elastic Hinges

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • injection molding
  • selective induction heating
  • shear rate
  • elastic hinge
Strony (od-do)

2543-1 - 2543-14

DOI

10.3390/ma14102543

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/14/10/2543

Uwagi

Article number : 2543

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]