Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assessment of Contact Pressures between a Mandibular Overdenture and the Prosthodontic Area

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 11 | Numer: no. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • bar
  • implant
  • contact pressure
  • matrix
  • mandible
  • finite element analysis
Data udostępnienia online

11.05.2021

Strony (od-do)

4339-1 - 4339-12

DOI

10.3390/app11104339

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/10/4339

Uwagi

Article Number: 4339

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

2,474 [Lista 2019]