Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie lokalnej sieci komputerowej do obliczeń równoległych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2004

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

115 - 122

Book

XII Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", 21-22 października 2004, Łódź

Presented on

XII Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", 21-22.10.2004, Łódź, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.