Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów herbicydowych cieczy jonowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Surface activity of water solutions of herbicidal ionic liquids

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • surfaktanty, napięcie powierzchniowe, micelizacja, zwilżalność, adsorpcja
EN
  • surfactants, surface tension, micellization, wettability, adsorption
Strony (od-do)

130 - 139

URL

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/566/Badania%20i%20osi%C4%85gni%C4%99cia%20z%20zakresu%20nauk%20przyrodniczych.pdf

Książka

Badania i osiągnięcia z zakresu nauk przyrodniczych

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0