Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów herbicydowych cieczy jonowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Title variant

EN Surface activity of water solutions of herbicidal ionic liquids

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • surfaktanty, napięcie powierzchniowe, micelizacja, zwilżalność, adsorpcja
EN
  • surfactants, surface tension, micellization, wettability, adsorption
Pages (from - to)

130 - 139

URL

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/566/Badania%20i%20osi%C4%85gni%C4%99cia%20z%20zakresu%20nauk%20przyrodniczych.pdf

Book

Badania i osiągnięcia z zakresu nauk przyrodniczych

Points of MNiSW / chapter

20.0